Český

Na celém světě se lidé spojují v boji proti AUTOMOBILOVÉ KULTUŘE. Toto rostoucí hnutí je stále více slyšet bez ohledu na státní hranice nebo jazykové bariéry. Společně bojujeme za záchranu Země před zničením…

Carbusters se narodili na konferenci Towards Car Free Cities (Za města bez aut) v roce 1997 ve francouzském Lyonu, kde se zástupci tohoto mezinárodního hnutí poprvé sešli k diskusi, sdílení zkušeností, společným zážitkům a akcím. Projekt Carbusters vznikl, aby myšlenky a energii nahromaděné během konference šířil dál. Naším úkolem je pomáhat propojovat, budovat a udržovat mezinárodní hnutí za život bez aut, informovat, motivovat, publikovat a posilovat všechny skupiny i jednotlivce, kteří usilují o ukončení nadvlády a ničivých dopadů automobilu.
Těchto cílů dosahujeme vydáváním čtvrtletního časopisu Carbusters, měsíčního emailového zpravodaje a poskytováním informací a zdrojů prostřednictvím Informačního centra Carbusters. Mimoto pracujeme i na dalších projektech, např.:

  • organizujeme další konference Towards Car-Free Cities (Za města bez aut) – druhá proběhla v dubnu 2000 v rumunském Temešváru a třetí proběhne 17.-22.3. 2003 na Toulcově Dvoře v Praze;
  • iniciovali jsme pravidelné pražské cyklojízdy;
  • vyhlašujeme Světové dny bez aut;
  • spravujeme databázi organizací zabývajících se dopravou, atd.

Tyto webové stránky i časopis se snaží poskytovat aktivistům i široké veřejnosti zajímavé informace o protiautomobilových hnutích, alternativní dopravě či špinavých praktikách automobilového a ropného průmyslu, inspirovat aktivisty po celém světě, pobavit vás satirickými ilustracemi a antireklamami a také nám všem dodat naději na bezautomobilovou budoucnost. Podněty a nápady na vylepšení vítáme, takže nám neváhejte dát vědět.

A kdo vlastně doopravdy jsme? Tým čtyř lidiček z amerického, anglického a českého koutu světa, který se občas tlačí v pražské kanceláři s dalšími pomocníky a zároveň je volně napojen na řadu skupin i jednotlivců v rámci hnutí za život bez aut po celém světě.

Občas se stane, že se nám, upracovaným a upoceným, v naší minikanceláři, kam oknem proudí kubíky smogu, zasteskne a říkáme si, jestlipak vůbec někomu tam venku naše práce – ať už časopis, emailový zpravodaj nebo web – připadá užitečná, zábavná nebo zajímavá. Tak jestli se vám líbí, to co děláme a chcete nás obšťastnit svým dopisem či dílem, ozvěte se nám na této adrese:

Krátká 26
100 00 Praha 10

editors@carbusters.org
http://www.carbusters.org
Tel./fax: 274 810 849